Våre samarbeidspartnere
dette er våre partnere
Seaber knytter båteiere og organisasjoner sammen.

TRYG

TRYG INNGÅR NYTT SAMARBEID FOR ET TRYGGERE BÅTLIV

– Samarbeidet vi har inngått med Seaber AS kan bidra til økt trygghet og sikring av verdier for alle som ferdes på sjøen eller eier en fritidsbåt, sier Produktsjef Fritidsbåt i Tryg Øyvind Stople.

Varsling og mulighet til å følge båtens bevegelser bidrar til å ivareta verdiene til våre kunder. Vi vet også at gjenstander som er merket med at de er sikret med alarm eller sporing forebygger tyverier.

Seaber og Tryg har felles mål om et tryggere båtliv

- I Tryg Forsikring har vi en partner som ønsker det samme som Seaber, nemlig å bidra til et tryggere og enklere båtliv for alle som ferdes på sjøen.

Vi er glade for at vår nye tilnærming til å løse problemer for fritidsflåten blir godt mottatt. Sjøkartet gir også de som ikke har mulighet eller behov for å kjøpe dyre faste installasjoner til båten et brukervennlig alternativ, sier daglig leder i Seaber, Trond Erik Bognø.

Gå til bestilling hos Tryg

Tryg Forsikring er Nordens nest største skadeforsikringsselskap med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige. Tryg har rundt 45.000 båtforsikringskunder i Norge.

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er en landsdekkende sammenslutning av båtforeninger, båtunioner, klubber, lag og personlig tilsluttede medlemmer.

KNBF

KNBF LANSERER MEDLEMSAPP SOM TILBYR SPORING AV BÅT

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) inngår samarbeid med Seaber AS og lanserer medlems-app for informasjon og sjøsikkerhet. Sammen med denne tilbys en spesialutviklet sporingsenhet. Satsingen skal bidra til et tryggere båtliv og til å sikre medlemmenes verdier.

- Appen fra Seaber AS bedrer samhandling mellom båteiere til sjøs, og bidrar til økt trygghet, sier generalsekretær Endre Solvang. Appen blir en viktig kanal for kommunikasjon mellom KNBF og våre medlemmer, blant annet for å  synliggjøre medlemsforeninger, aktiviteter og steder som er av interesse for våre medlemmer.

Medlems-appen er gratis for alle KNBFs medlemmer. Sporingsenheten Boatfinder kan kjøpes utenom, og brukes sammen med appen.

- Avtalen med KNBF er en stor anerkjennelse. Vi lager løsninger for båtfolk, og da er samarbeid med andre rutinerte båtfolk avgjørende for resultatet, sier daglig leder i Seaber, Trond Erik Bognø.

Unik løsning

Hvert år trenger tusenvis av båter assistanse. KNBF-appen vil gi funksjoner tilpasset sine 47 000 medlemmer og har en løsning som gjør at man kan be andre båter i nærområdet om hjelp fra egen mobil eller nettbrett. KNBF ser at muligheten for å kunne be andre båter om assistanse kan bli et viktig supplement som også avlaster redningstjenesten fra oppdrag som enkelt kan løses av andre.

Sender du forespørsel, om hjelp vil båten din bli spesielt markert i sjøkartet til alle brukere av appen, og båter i nærheten vil motta din forespørsel på sin mobile enhet. Denne samhandlingen bidrar til økt trygghet.

Dersom du har sporingsenheten Boatfinder, vil appen også bidra til å overvåke og  sikre verdier når båten ikke er i bruk. Du kan også følge med på venners og familiemedlemmers posisjon i sjøkartet når de selv tillater dette.

KNBF kjenner ikke til andre løsninger som kan dekke behovene kombinasjonen «social boating» og sporing. Vi ønsker derfor å videreutvikle spesialtilpassede løsninger for våre medlemmer i samarbeid med Seaber.

KNBF mener at Seabers fokus på å bidra til et tryggere, enklere og morsommere båtliv treffer godt på faktiske behov og at markedspotensialet kan være stort, også internasjonalt. Båtlivet i Sverige er på mange måter likt det norske, og det er mye båttrafikk mellom våre kyster.

Les på KNBF sine nettsider

TELIA

Telia ser på Seaber app og sporingsenhet (Boatfinder) som et produktkombinasjon som kan løse flere viktige utfordringer for de som har fritidsbåt.

– Vi har selv vært mye på sjøen og opplevd at det kan være vanskelig å få tak i hjelp fra andre båter ved behov. Dette har vi tatt på alvor og utviklet Seaber app. Den er svært enkel å ta i bruk, og dette er et innovativt bidrag til å gjøre fritidsbåtlivet enklere, tryggere og morsommere, sier daglig leder i Seaber, Trond Erik Bognø.

De siste årene har Seaber sparret med Telia for å finne de gode løsningene for produktet. Samarbeidet har vært tett, og Telia har bistått teknisk og forretningsmessig gjennom innovasjonsprosessen og utviklingen av sporingsenheten.

Vi ønsker å bidra til å gjøre Seaber til et ledende nordisk produkt, og fra vårt ståsted anser vi markedspotensialet til Seaber som positivt. Seaber er «first mover» i innen mobildata-assistert  hjelp til sjøs. I tillegg til at produktet løser viktige problemer med en ny tilnærming, er det lett tilgjengelig og enkelt.

– Telia har møtt oss med en samarbeidsvillighet og positivitet som har vært ekstremt viktig for oss. Selv når vi har vært i tunge faser i prosjektet, har vi blitt utfordret til å jobbe videre. At Telia tar oss i og har tro på oss, har vært kjempeviktig, sier Bognø.

Les mer om samarbeidet med Telia

Telia Norge, en del av Nordens største telekomselskap. Som et moderne teknologiselskap er Telia en digital tilrettelegger og navet i det digitale økosystemet som gjør det mulig for mennesker, virksomheter og samfunn å få tilgang til alt som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt.

FLAK er Norges ledende grossist innen båtutstyr og leverer utstyr til 2200 utsalgssteder over hele Norge og flere nettbutikker.

FLAK

FLAK har lang erfaring i båtutstyrsmarkedet, og det har tidligere ikke vært tilbudt et produkt som tilbyr kombinasjonen «Social boating» og sporing.

Vi har kvalitetsbevisste og kravstore kunder, og må være nøye med hvilke produkter vi velger å tilby. Vi har derfor valgt å ta Seabers sporingsenhet inn i vårt sortiment og å markedsføre produktet gjennom våre kanaler og forhandlere. Her kan produktet sees i vår online-katalog. At våre forhandlere har valgt å ta inn Seaber Boatfinder vitner om at produktet vil treffe deres kundegruppe.

Båteiere har blitt mer oppmerksomme på fordelene ved sporing, ikke minst fordi det blir rimeligere, enklere og sikrere. Mange forsikringsselskap tilbyr reduksjon i premie når båteier har sporing i båten.

En milepæl for oss

Samarbeidet med Flak er en viktig milepæl for oss, uttaler Daglig Leder Trond Erik Bognø i Seaber. Når en slik anerkjent leverandør til båtutstyrsmarkedet velger å ta inn våre produkter, Seaber bekrefter det at både vår app og vår sporingsenhet  dekker et behov i markedet. Det er alltid en god følelse avslutter Bognø.

Se FLAK sin online-katalog

Norske sjø

KNBF ved Norske Sjø forsikring inngår samarbeid med Seaber AS for å styrke sitt bidrag til et tryggere båtliv. Satsingen skal gjøre det enklere å få hjelp til sjøs, og sikre kundenes verdier.

– Vi mener samarbeidet med Seaber AS kan bidra til økt trygghet og sikring av verdier for alle som ferdes på sjøen eller eier en fritidsbåt, sier organisasjonsrådgiver Stig Hvide Smith.

Unik løsning for å kunne få hjelp
Med KNBF sin Seaber app kan du ved hjelp av egen mobil eller nettbrett raskt og enkelt spørre andre båter om hjelp. Sender du forespørsel om hjelp vil båten din bli spesielt markert i sjøkartet til alle brukere, og båter i nærheten vil motta din forespørsel på sin mobile plattform.

Du kan også følge med på venners og familiemedlemmers posisjon i sjøkartet når de tillater dette.

Varsling skal redusere tyveri og skader
Den tilhørende sporingsenheten Boatfinder gjør at du, til enhver tid, kan se posisjonen til båten din, og du varsles hvis båten din flytter på seg når du selv ikke seiler.

– Varsling og mulighet til å følge båtens bevegelser bidrar til å ivareta verdiene til våre kunder. Vi vet også at gjenstander som er merket med at de er sikret med alarm eller sporing forebygger tyverier, sier Hvide Smith.

Markerer du båten din som savnet vil den være synlig som savnet i kartet hos alle brukere. Sporingsenheten er batteridrevet og GPS-basert, og kan brukes i alle båt- typer.

Les mer på Norske Sjø sine nettsider

Norske Sjø forsikring kan forsikre din motorbåt, vannscooter, seilbåt, robåt, kano og kajakk.

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær organisasjon. Vår visjon er «Ingen skal drukne».

Våre 1 500 redningsmenn og -kvinner bemanner 52 redningsskøyter langs hele kysten og på de to største innsjøene. Vi er som regel de første på stedet når uhellet er ute.

Redningsselskapet

Nytt samarbeid for trygghet på sjøen

Seaber er en app der man kan se venner til sjøs, bruke sjøkart og be andre Seaber-brukere om hjelp. For eksempel hvis man våkner opp på en øy med flatt batteri eller man brått er tom for drivstoff.Seaber kaller dette «Nabohjelp til sjøs».

– Vi er svært glade for samarbeidet med Redningsselskapet,sier Trond Erik Bognø, daglig leder i Seaber.

– Vi ser på dette som styrking av sikkerheten på sjøen og en mulighet for et morsommere og mer sosialt båtliv, forsetter Bognø.  

Ved et samarbeid med Redningsselskapet blir det nå også mulig å tilkalle hjelp fra redningsskøytene i appen, dersom «naboen» ikke strekker til.  

– Redningsselskapet har en visjon om at ingen skal drukne. Dette vil være et positivt bidrag til vår visjon. For oss er det viktig å støtte oppunder alle som jobber seriøst mot sikkerhet på sjøen, og Seaber er en av disse, sier Martin Fuhr Bolstad, direktør for prosjekter i Redningsselskapet.

Les på Redningsselskapet sine nettsider